Philips gloeilampenfabriek anno 1891

Het oude fabriekje werd in 1869 gebouwd voor de machinale vervaardiging van spijkers uit staaldraad, zogenaamde “draadnagels””. In 1875 werd het pand al verkocht en werd er een fabriek voor de vervaardiging van bukskin, een sterke stof op basis van wol, in gevestigd. Ook dit bedrijf kon het niet volhouden. Gerard Philips kocht het, op een veiling in april 1891, voor de bescheiden som van fl. 12.150,00. Dit was inclusief een deel van de inventaris, waaronder een stoommachine van 45 pk.

De start van Philips & Co vond plaats op 15 mei 1891. Eind 1891 waren de lampprocessen voldoende beheersbaar en kon men met een kleinschalige produktie starten. In de volksmond werd de fabriek “De lamp” genoemd.
Tot 1897 bleef de fabriek, waar inmiddels ruim 100 mensen werkten, het produktiecentrum voor kooldraadlampen.
In dat jaar werd de Emmasingel aangelegd, met de stoomtramlijn van Eindhoven naar de Belgische grens bij Reusel. Aan de overzijde verrees een fabriekscomplex waarnaar de lampenproduktie werd overgebracht. Het gebouwtje kreeg geleidelijk de funktie van pakhuis en magazijn voor chemicaliën.

Op 26 oktober 1926 brandde het vrijwel volledig uit, maar als eerbetoon aan de historische plaats waar Philips was begonnen werd het in oude stijl weer opgebouwd.
In 1934 betrok de afdeling neonverlichting het oude fabriekje. In 1944 werd er de fabricage van fluorescentiepoeders voor TL-lampen in gevestigd.
Van 1951 tot 1991 heeft het gebouwtje dienst gedaan als Demonstratie Laboratorium van de Lichtgroep.

Vanaf 1991 was het gebouw tien jaar het onderkomen van het Concernarchief van Philips (Philips Archives) en de stichting Lichteffecten in de Schilderkunst en Sculptuur.
Sinds 2001 is het een rijksmonument.
Vanaf 2002 had het nog enkel een museum functie als Museum Philipsfabriek 1891 en het Centrum Kunstlicht in de Kunst. Deze werden op 5 december 2010 gesloten.

Het plan voor een Philipsmuseum was eind 2007 al door Philips aangekondigd.
In april 2011 werd gestart met de verbouwing. Het kreeg een glazen facade aan de voorzijde. Op 5 april 2013 werd het Philips Museum door de Koningin Beatrix geopend. 

Eindhoven. Philips gloeilampenfabriek anno 1891
Philips gloeilampenfabriek anno 1891
Het eerste Philips Lampenfabriekje aan "De Knip", later Emmasingel. Op de voorgrond de stadsgracht "De Vest" die in 1926 werd gedempt.
Plaatsing van de glazen facade. 2011
Op 5 april 2013 werd het Philips Museum door de Koningin Beatrix geopend.
Bij het 60-jarig bestaan van het Philipsconcern in 1951 werd de plaquette aangebracht.
Philips Museum, Emmasingel 31, Eindhoven. 2021
Het Lampenmaakstertje in Corona tijd.