Stichting tot Behoud van Historische Philips Producten

Het 100-jarig bestaan van Philips in 1991 was aanleiding om de Stichting tot Behoud van Historische Philips Producten (SBHP) in het leven te roepen. De Stichting stelt zich ten doel het verwerven, restaureren en beheren van een representatieve collectie van Philips producten.
Op 15 mei 1992 gingen de eerste vrijwilligers aan de slag op de Kastanjelaan te Eindhoven, in de voormalige Philips Bedrijfsschool.
In de loop der jaren hebben de vrijwilligers van de Stichting een groot aantal producten gerestaureerd en van documentatie voorzien. Een deel daarvan is als Historische Philips Producten van 1996 tot 1998 tentoongesteld in de ‘Eerste Salon’ in het Philipsgebouw EGG (destijds achter de “Witte Dame”) en later in een ‘Tweede Salon’ in het Philipsgebouw BC aan de Hurksestraat.
Ruim 10 jaar geleden is de Stichting verhuisd naar Looyenbeemd 24, daar is opnieuw een veelzijdige presentatie ingericht, een bezoek zeker waard.