Philips Medische Therapie

Reeds vanaf de 19de eeuw wordt elektriciteit toegepast in de geneeskunde om bepaalde ziekten te behandelen. In de loop der jaren zijn diverse behandel methodes ontwikkeld.

 

Röntgentherapie

Toen Philips in 1917 op het Nat Lab begon met activiteiten op het gebied van röntgenstraling, werd niet alleen onderzoek gedaan ten behoeve van toepassing in medische diagnostiek, maar ook de medische therapie. Hiertoe heeft Philips vanaf 1918 lange tijd samengewerkt met het Antoni van Leeuwenhoekhuis in Amsterdam dat toen al gespecialiseerd was in het behandelen van tumoren met röntgenstraling.
Voor dieptetherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van een zeer hoge buisspanning (> 250 kV) zijn door de groep van Dr. A. Bouwers diverse speciale buizen en generatoren ontwikkeld.
Voor oppervlaktetherapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van een lage buisspanning (~50 kV), is ook veel werk verricht. Hierbij is met name door de arts (röntgenoloog) Dr. G.J. van der Plaats, welke in dienst was van het Nat Lab, veel werk verzet.

Een speciaal voor contacttherapie ontwikkelde röntgenbuis (ca. 1940). Deze buis heeft een focus dat dicht bij het uittree vlak van de buis ligt (focus – huid afstand is 18 mm) en bevat weinig inherente stralen filtering (0,2 mm Al equivalent). Verder wordt de buis ter plaatse van de kathode gekoeld vanwege de warmte ontwikkeling op de huid. De anodespanning bedraagt ca. 50 kV en de buisstroom is 2 mA.

UV en IR therapie

Rond de twintiger jaren van de vorige eeuw beginnen artsen met het toepassen van ultra violette (UV) straling (golflengte ca. 245 tot 310 nm) voor het doden van bacteriën en voor de behandeling van rachitis en lupus (huid tbc). Na enige jaren wordt hier ook infrarood (IR) straling (golflengte ca. 700 tot 1400 nm) aan toegevoegd voor de behandeling van reumatiek, spit en spierpijn.
Vanaf het begin van de dertiger jaren zijn door Philips een reeks producten voor dit doel ontwikkeld. De UV en IR lampen behoorden tot 1956 tot het producten pakket van Philips Röntgen en Medische apparaten. Hierna werden zij ondergebracht bij het toenmalige Philips Huishoudelijke Apparaten.

De Biosol, type nr. 11855/03, ca. 1950.

De Biosol-MLU, type nr. 11912/0, ca. 1955.
De straling van deze Biosol bevatte niet alleen UV, maar ook IR straling.

Kortegolftherapie

Om dieper liggende delen in het lichaam lokaal op te warmen, wordt gebruik gemaakt van diathermie apparaten. Hierbij worden stroompjes gebruikt met een frequentie van ongeveer 1 MHz die worden toegevoerd via elektroden op de huid. Om nog beter door de dieper liggende vetlagen heen te komen worden de kortegolftherapie apparaten ontwikkeld, die op een frequentie van ongeveer 50 MHz werken.

De Oscilloflux 2000, type nr. XM 1000/10, ca. 1956.
Door het gebruik van hoogfrequent stromen is er geen direct contact tussen de stroombron en het lichaam noodzakelijk, waardoor de hoogfrequente stroom door middel van plaatelektroden in het lichaam gekoppeld worden. Hierdoor wordt het gebruiksgemak van het apparaat sterk verhoogd.