Philips Transistor Historie

In 1947 ontdekten de onderzoekers Bardeen en Brattain van Bell Labs in de Verenigde Staten de transistor. W. Shockley verbeterde het ontwerp met de ontwikkeling van de lagentransistor. Philips Nat Lab ging al snel mee met het onderzoek in halfgeleiders en slaagde er in 1949 in hun eerste puntcontact transistor te maken.

1951 De directie van de Hoofd Industriegroep Elektronenbuizen richtte de aparte industriegroep op voor ontwikkeling en fabricage van halfgeleiders.

1952 Het Bell Labs organiseerde het Transistor Technology Symposium om de verkregen kennis met anderen te delen. De hier opgedane inzichten en de door Bell verschafte documentatie, Mother Bell’s Cookbook, vormde voor Philips en vele andere bedrijven de start in de halfgeleiderindustrie.

1953 De Philips Raad van Bestuur nam het besluit om in Nijmegen een grote fabriek van halfgeleiders te bouwen. De nieuwe fabriek werd in 1954 betrokken en groeide snel uit tot de grootste in Europa.

De verkoop gaat in de verschillende landen onder de lokaal vertrouwde merknamen zoals Mullard (Engeland), Valvo (Duitsland), RTC (Frankrijk), Amperex (USA).

Eerste germanium diode. Type OA50.
Ca. 1951.
In 1952 bedroeg de productie al een miljoen stuks.

Puntcontact-transistor

De eerste commerciele Philips puntcontact-transistoren OC50, OC51 kwamen in 1953/54 op de markt.

Lagen-transistor

De germanium lagen-transistoren in een plastic behuizing. OC10, OC11, OC12. Ca. 1953/54
De germanium lagen-transistoren in een glazen behuizing. OC72, OC71. Ca. 1954

Ontwikkel modellen van de eerste germanium powertransistoren. Types OC15, 100OC.
Ca. 1954

De germanium high-power transistor type OC16.
De eerste commerciele powertransistor in Europa. Ca. 1956

Germanium high-power transistor.
Type OC36. In de standaard TO-3 behuizing.
Ca. 1959

All-transistor portable L3X71T. 1957

De transistoren behorende bij de eerste Philips all-transistor draagbare radio.
1xOC44, 2xOC45, 2xOC71, 2xOC72. 

Germanium ‘pushed out base’ transistor.
Type OC170. Geschikt voor hoge frequenties boven de 100 MHz. Ca. 1958

Silicium transistor.
Type OC200. Ca. 1959

OM200, de eerste door Philips in 1965 op de markt gebrachte IC. Het is een audio versterker voor gebruik in hoortoestellen en omvat drie transistors en twee weerstanden.
Chip afmetingen: 0,75×0,75 mm.
Behuizing: 2,75×2,8 mm.